Välkommen!

Den här sidan är till för att i första hand ge er lite inspiration vid val av takbeklädnad samt att ge er information så att ni kan få tag i oss.

Vår Miljöpolicy

Vi på Norrtälje Plåtslageri AB arbetar för en stark och sund miljömässig utveckling där vi strävar efter att skydda miljö och omgivning för våra kunder och personal. Miljön får en allt större fokus i vår vardag därför är miljöfrågor en naturlig del av vår verksamhet och som integreras på ett skonsamt och bra sätt med ett främjande kretsloppstänk.

Material, utrustning, energi och distribution. Bitar som vi strävar att ha så låg möjlig miljöbelastning som möjligt vid användning. Vi beaktar all miljöpåverkan vid investeringar i vår verksamhet.

Utöver gällande lagar och förordningar grundar sig vår verksamhet på starka rutiner och en bred kunskap som bidrar till att höja vår standard inom miljöområdet. Vi som jobbar känner ett personligt ansvar för miljöfrågor och vi kräver vi även att våra leverantörer och samarbetspartners ska stå bakom den miljöpolicy vi vill uppfylla och står bakom.